ENVIAMENT

A causa de la situació actual del COVID-19, els enviaments poden patir endarreriments. 

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL informarà el client dels terminis de lliurament estimats de la comanda en el procés de compra. Els terminis de lliurament indicats a la comanda són només una estimació i es refereixen a dies laborables, es gestionarà la comanda realitzada per l'Usuari en un termini de 48 hores laborables a partir de la data de pagament d'aquesta, excepte en alguns casos puntuals a els podrien dies addicionals per a la preparació de la comanda.

Els lliuraments es realitzen en dies laborables (de dilluns a divendres) i en horari comercial (de 9:00 ha 16:00 h) a l'adreça indicada per l'Usuari, sempre que el domicili consti inclòs a les àrees de repartiment incloses a la Plataforma no s'acceptaran apartats de correus. Malauradament, no s'ofereixen lliuraments en caps de setmana, festius o fora d'horari comercial.

Les despeses d'enviament de les comandes seran assumides per l'Usuari, tret que s'indiqui expressament el contrari per part de Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL. Aquests dependran del tipus i el nombre de productes i la destinació. En qualsevol cas, les despeses d'enviament es detallen en realitzar la comanda per a la possible revisió per part de l'Usuari abans de finalitzar la compra.

 

Taula de preus d´enviament, IVA no inclòs.

Enviament Mallorca tarifa plana 6,62 €

Enviament Nacional i Portugal

Kilos        Espanya Peninsular            Menorca -Eivissa          Portugal No Illes

1                                 6,61                             6,61                            9,09

2                                 7,44                             6,61                            9,92

3                                 8,26                             6,61                            10,74

4                                 9,09                             6,61                            11,57

5                                 10,54                           8,26                            12,40

6                                 11,16                           8,26                            12,40

7                                 11,78                           8,26                            12,40

8                                 12,40                           8,26                            12,40

9                                 13,02                           8,26                           12,40

10                               13,64                           8,26                           14,88

11                               14,26                           8,26                           14,88

12                               14,88                           8,26                           14,88

13                               15,50                           8,26                           14,88

14                               16,12                           8,26                           14,88

15                               16,74                           8,26                           17,36

16                               17,36                           8,26                           17,36

17                               17,98                           8,26                            17,36

18                               18,60                           8,26                           17,36

19                               19,21                           8,26                           17,36

20                               19,83                           9,92                           19,83

21                               20,45                           9,92                           19,83

22                               21,07                           9,92                            19,83

23                               21,69                           9,92                           19,83

24                               22,31                           9,92                           19,83

25                               22,93                           11,57                          22,31

30                               26,03                           15,70                          24,79

35                               29,13                           19,84                          28,93

40                               32,23                           23,97                          33,06

45                               35,33                           28,10                          37,19

50                               38,43                           36,37                          41,32

Termini de lliurament de 2 a 5 dies hàbils 

ENVIAMENTS EUROPA

Kilos    Alemanya         França           Itàlia        Zona 3             Zona 4          Zona 5    Suïssa Max15K

1         12,40             14,05             21,49         16,12             19,42             32,23      40

2         13,22             14,88            22,31          16,94              20,25            33,06      42

3         14,05               15,70          23,14          17,77              21,07            33,88      44 

4         14,88               16,53          23,97           18,60             21,90            34,71      46

5         15,70               17,36          24,79            19,42            22,73            35,54      48

6         16,53               18,18          25,62            20,25            23,55            36,36      50

7         17,36               19,01          26,45            21,07            24,38            37,19      52

8         18,18               19,83          27,27            21,90            25,21            38,02      54

9         19,01               20,66          28,10            22,73            26,03            38,84      56

10       19,83               21,49          28,93            23,55            26,86            39,67     58

11       20,66               22,31          29,75            24,38            27,69            40,50     60

12       21,49               23,14          30,58            25,21            28,51            41,32     62

13       22,31               23,97           31,40           26,03            29,34            42,15     64

14       23,14               24,79           32,23           26,86            30,17            42,98     66

15       23,97               25,62           33,06           27,69            30,99            43,80     68

16       24,79               26,45           33,88           28,51            31,82            44,63     Enviament

17       25,62               27,27           34,71           29,34            32,64            45,45     Màxim

18       26,45               28,10           35,54           30,17            33,47            46,28        15 Kg

19       27,27               28,93           36,36           30,99            34,30            47,11

20       28,10               29,75           37,19           31,82            35,12            47,93   

21       28,93               30,58           38,02           32,64            35,95            48,76

22       29,75               31,40           38,84           33,47            36,78            49,59

23       30,58               32,23           39,67           34,30            37,60            50,41

24       31,40               33,06           40,50           35,12            38,43            51,24

25       32,23               33,88           41,32           35,95            39,26            52,07

30       36,36               38,02           45,45           40,08            43,39            56,20

35       40,50               42,15           49,59           44,21            47,52            60,33

40       44,63              46,28            53,72           48,35            51,65            64,46 

45       48,76              50,41            57,85           52,48            55,78            68,59

50       52,89              54,54            61,98           56,61            59,92            72,73 

Termini de lliurament 3 a 10 dies hàbils  

Zona 3: Àustria, Bèlgica, Croàcia, Eslovènia, Eslovàquia, Holanda, Luxemburg, Polònia, República Txeca, Romania

Zona 4: Estònia, Gràcia, Irlanda, Lituània, Regne Unit

Zona 5 : Dinamarca, Finlàndia

Suïssa/Suisse/Schweiz (Switzerland) No s'envien més de 15 quilos, només s'inclou l'enviament, no inclouen les despeses de duanes, impostos i derivats. Les despeses de duanes i extres són a càrrec del client.

En els enviaments no inclou cap despesa de duanes, ni despeses addicionals.

S'aconsella que tots els articles s'agrupin en una comanda. Si es realitzen diverses comandes, no serà possible l'agrupament i cadascuna tindrà les despeses d'enviament corresponents.

En les despeses d'enviament estan incloses la manipulació i l'empaquetatge mitjançant caixes especials.

Sempre fem servir empreses de transport fiables i segures i tots els enviaments van embalats en caixes dissenyades per al transport. No ens fem responsables dels danys que puguin patir els paquets després de la tramesa.

En cas que el transportista intentés lliurar-li el paquet i no hi hagués ningú per rebre'l, li deixarà una nota fent constar l'intent de lliurament. 

És obligació de l'usuari posar-se en contacte amb el transportista i concertar una nova cita

Correspon a l'Usuari comprovar la comanda en el moment del lliurament i dur a terme en aquell moment totes les reclamacions que estimi justificades com ara trencaments de productes o manca de les mateixes. En cas que l'Usuari no indiqui al transportista en el moment del lliurament i al document pertinent (albarà de lliurament) qualsevol anomalia amb la comanda rebuda (trencaments, manca de mercaderia, productes erronis) , Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no es farà responsable de les reclamacions ni dels costos derivats d'una reclamació posterior. Es podrà sol·licitar davant de qualsevol reclamació de l'Usuari per una incidència en el lliurament, fotografies i altres dades que confirmin aquesta reclamació.

 

Destileries i Cellers Jordi Perelló SL no assumirà cap responsabilitat quan el lliurament del producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades per l'Usuari a aquest efecte, així com en el supòsit que el lliurament no es pugui efectuar per causes alienes a l'empresa d'enviaments assignada a aquest efecte, com ho és l'absència del destinatari.

Es lliurarà la comanda en el termini més breu possible i, en tot cas, sempre abans de trenta (30) dies naturals a partir de la data de confirmació de comanda.

El client haurà de tenir en compte que els terminis de lliurament, la qualitat del servei, el punt de lliurament i el cost, és realitzat per operadors de transport i no per Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL 

 

Destil·leries i Cellers Jordi Perelló SL no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l'enviament.